tiistai 12. tammikuuta 2010

Minkälaista palautetta/viestejä kentältä on tullut dialogisen mallin soveltamisesta käytäntöön?

Dialogisen mallin soveltamisen palaute kertoo melko selkeästi ainakin yhden asian. Dialogin opetteleminen on haasteellinen tavoite ja se vaatii kunnollista paneutumista. Kun tähän prosessiin on lähtenyt, opettajat kertovat kokeneensa opiskelijoiden kanssa tilanteita, jotka ovat olleet valtavan palkitsevia ja innostavia sekä opettajalle että opiskelijoille. Opettajat ovat ihmetelleet sitä, kuinka eri tavalla tilanteet silloin opiskelijoiden kanssa sujuvat. Opettajat ovat löytäneet opiskelijoiden kanssa samalle aaltopituudelle ja opiskelijat ovat kyselleet aidosti asioita opettajalta.

On kerrottu, kuinka sinnikästä opettelua dialogiset toimintatavat vaativat. Näistä esimerkkinä sanatarkka kuuntelu ja avoimien kysymysten muotoileminen. Monet opettajat ovat lähteneet myös ohjaamaan opiskelijoitaan dialogitaidoissa.

Opettajat ovat myös sanoneet, että pitkäjänteistä työskentelyä edellyttää opiskelijoiden saaminen mukaan kunnolliseen dialogiin. Ei pitäisi luovuttaa.

Kaiken kaikkiaan palautteissa on korostunut dialogiosaamisen vieraus, sitä ei ole opettajien mukaan oppimisyhteisöissä paljoakaan havaittavissa.

Kokonaan dialogisen oppimisprosessin rakentamisen onnistumisesta ei ole palaute minulle asti tullut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti