perjantai 25. syyskuuta 2009

Minkä tyyppisillä avoimilla tehtävänannoilla voidaan edistää syvätehoista oppimista? (Ohjaavan opettajan kysymys)

Voit edistää syvätehoista oppimista sellaisilla tehtävänannoilla (usein ne ovat avoimia kysymyksiä), joiden avulla opiskelijat saadaan esimerkiksi itse kysymään, ajattelemaan, kertomaan, tuottamaan, näyttämään, perustelemaan, arvioimaan, valitsemaan, tekemään käytännössä näkyväksi tai luomaan tiedosta omia versioitaan. Siis tehtäväasettelut ovat sellaisia, että opiskelijat pääsevät itse oppimistilanteen ”tähdiksi”, kuten eräs opiskelija asian osuvasti ilmaisi.  Se tähti tarkoittaa tässä yhteydessä, että opiskelijat pääsevät tekijöiksi ja he saavat tehdä paljon myös yhdessä. Perinteisessä opetuksessa opettajat yleensä tekevät kaikkia edellä mainittuja asioita opiskelijoiden puolesta.

Parhaita tehtäviä ovat sellaiset, joissa opiskelijat viedään jonkin opittavan asian aihepiiriin ja kontekstiin, ja sen jälkeen heidän tehtävänään on itse asettaa omat selvitettävät kysymykset kyseessä olevasta asiasta. Tällainen kysymys voisi koskea esimerkiksi Ihmisen hyvinvointia. Opiskelijat kuljetetaan tähän asiaan erilaisin materiaalein, videoin, valokuvin, kirjallisen materiaalin avulla, opiskelijoiden ja opettajan yhdessä rakentaman mind mapin avulla, piirroksin, draaman keinoin, joitakin esimerkkejä sanoakseni. Sen jälkeen opiskelijat laativat pienissä ryhmissä kysymykset, joita he lähtevät kyseisestä asiasta yhdessä ratkomaan.

Avoimet tehtävänannot lähtevät avoimista kysymyksistä. Yllä olevan esimerkin, Ihmisen hyvinvointi, ollessa kyseessä, opettaja antaa kontekstin luonnin jälkeen opiskelijoille seuraavan kysymyksen vastattavaksi: Millaisten avointen kysymysten avulla selvitätte koko Ihmisen hyvinvointi -asian itsellenne? tai Mitkä ovat ne kysymykset, joiden ratkaisemisen avulla ymmärtää paremmin Ihmisen hyvinvoinnin perustaa? tai Millaisia ovat ne kysymykset, joiden ratkaiseminen tuottaa meille Ihmisen hyvinvointia koskevaa soveltamiskelpoista tietoa? Tässä on siis joitakin alkukysymysesimerkkejä. Sen jälkeen opiskelijat lähtevät luomaan näitä avoimia kysymyksiä pienryhmissä. Sen jälkeen opettajan työ onkin enemmän prosessin ohjaamista ja opetustuokioiden sijoittamista oikea-aikaisesti prosessiin.

Tässä on joitakin esimerkkejä siitä, miten tehdään avoimia tehtävänantoja, jotta saadaan aikaan syvätehoista oppimista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti