perjantai 25. syyskuuta 2009

Mitkä ovat dialogia kannattelevat tekijät? (Ohjaavan opettajan kysymys)

Otan esiin joitakin keskeisiä dialogia kannattelevia asioita.

Dialogia kannattelevat monet tekijät. Ensinnäkin dialogisen säiliön luominen on perusasia, siis että keskusteluun voidaan osallistua luottavaisina ja että osallistuminen koetaan turvalliseksi. Tunteet ovat siis mukana. Tässä on kysymys dialogiosaamisen I alueen asioista, joita kannattaa tutkailla tarkemmin. Jos dialogisen säiliön luomiseen kuuluvia asioita ei ole kunnolla sisäistänyt, se näkyy ja kuuluu keskustelussa melko nopeasti. Esimerkiksi symmetrian säännön ontuminen paljastuu hetkessä. Yksi/yhdet puhuvat ja toiset kuuntelevat -tyyliin.

Toinen asia, mikä kannattelee dialogia, on järjenkäyttö. Kun kunnolla pysähtyy ja keskittyy kuuntelemaan ja ottamaan vastaan toisten puhetta, silloin edetään tiedon eikä keskustelijoiden luulojen varassa. Ja jos tuntee omat käsityksensä ja tiedostaa, että ne ovat senhetkisiä käsityksiä, se auttaa paljon keskustelun onnistumista. Jos vielä osaa ”kirkkaasti” säädellä omien käsitystensä kertomista ja taas kertomisen viivyttämistä, dialogilla on paremmat mahdollisuudet kantaa. Omien käsitysten nopea kertominen on asia, joka helposti sulkee keskustelut. Tulee tunne, että ”tuossa se tuli sanottua valmiiksi eikä siihen enempää”.

Kolmas dialogia kannatteleva keskeinen asia on kysyminen ja tiedusteleminen. Kun osaa tiedustella nimenomaan toisen ajattelusta ja kun osaa tiedustella siitä aina vain lisää ja kun vielä osaa viedä ajattelua kysymyksin uusille urille, sillä on mahtava voima dialogissa. Voisi melkein todeta, että monesti dialogi näillä keinoilla voi jatkua aina vain.

Jos on hoksannut, että dialogissa rakennetaan kokonaiskuvaa, silloin ymmärtää ottaa keskusteluun aina lisää näkökulmia ”täyden” senhetkisen kuvan saamiseksi. Jos tämä tajutaan, silloin ns. koulukunta-ajattelu joutuu syrjään. Sillä ei ole väliä, mihin koulukuntaan jokin asia kuuluu, jos sitä pidetään kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta tärkeänä.

Tässä on siis joitakin keskeisiä asioita ja toimintatapoja, jotka kannattelevat dialogia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti