perjantai 25. syyskuuta 2009

Millä keinoilla opiskelijat voi saada tiedostamaan senhetkisiä käsityksiään?

Millä eri keinoin ja harjoituksin opettaja voi saada opiskelijat avautumaan omien lähtöoletusten ja ennakkokäsitysten tiedostamiseen, jotta uuden oppiminen ja omaksuminen on mahdollista?

Opiskelijoiden, yhtä hyvin kuin opettajan, kannattaa tiedostaa, että omat lähtöolettamukset ja ennakkokäsitykset tarkoittavat kaikkia käsityksiä, mielipiteitä ja uskomuksia. Kun puhumme, kerromme yleensä senhetkisiä käsityksiämme. Kyse ei siis ole pelkästään ennakkoluuloista tai stereotypioista.

Sitten keinoista ja harjoituksista. Kannattaa ottaa huomioon, että kaikissa seuraavissa kokeiluissa harjoitellaan myös dialogista symmetrian sääntöä, vuoron ottamista ja vuoron antamista. Kaikki puhuvat ryhmässä suurin piirtein yhtä paljon ja yhtä usein. Tästä pidetään ryhmässä huolta.

Lähtöolettamusten tiedostamiseen sopii esimerkiksi seuraava harjoitus. Opiskelijoita pyydetään kirjoittamaan senhetkisiä spontaaneja käsityksiään oppimisen kohteena olevasta asiasta. Opiskelijoita pyydetään siis esimerkiksi seuraavasti: Kirjoita ylös kaikki … koskevat tämänhetkiset käsityksesi. Kirjoita muistiin jokainen vähäpätöiseltäkin tuntuva ajatus. Jatka tehtävää niin, että pyydät opiskelijoita muodostamaan kolmen - neljän henkilön ryhmät. Näissä ryhmissä opiskelijat sitten kertovat muille lähtöolettamuksiaan ja he myös keskustelevat joistakin ajatuksista. Tämä on siis tehtäväesimerkki lähtöolettamusten tiedostamiseen.

Lähtöolettamuksien tiedostamisesta jatketaan sanatarkan vastaan ottamisen, kuuntelemisen harjoittelua. Muodostetaan uudet ryhmät, joissa opiskelijat kertovat taas joitakin käsityksiään. Muiden tehtävänä on ottaa toisen kertoma informaatio sanatarkasti vastaan.

Edellistä harjoitusta voi taas jatkaa seuraavasti. Muodostetaan uudet ryhmät, joissa opiskelijat avaavat vielä käsittelemättömiä lähtöolettamuksiaan. Nyt tehtävänä on harjoitella koko ajan omien lähtöolettamusten syrjään vetämistä ja esiin tuomista. Jokainen opiskelija miettii, mihin kohtaan tuo käsityksensä ja milloin jättää sen vielä kertomatta.

Edellisten  harjoitusten avulla opiskelijat tekevät tietoisesti mieleensä tilaa uudelle. Kokemus on, että "enpä sanokaan vielä tuohon kohtaan asiaani, vaan odottelen miten sitä voi vielä toisinkin ajatella". Kuuntelen tarkasti toisten ajattelua. Opiskelijat huomaavat, että asioihin on monta näkökulmaa ja niitä voi lähestyä myös monesta tulokulmasta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti