perjantai 21. elokuuta 2009

Tarvitaanko dialogissa puheenjohtajaa erityisesti kokemattoman ryhmän kohdalla? Jos tarvitaan, mikä hänen roolinsa on?

Kokemattomassa (oletan että kysymys tarkoittaa dialogissa kokematonta ryhmää) ryhmässä tarvitaan dialogin fasilitaattoria. Kokemattomassa ryhmässä on opettaja alkuun dialogin fasilitaattorina. Tämä edellyttää luonnollisesti, että opettaja osaa (tai harjoittelee jatkuvasti) dialogista keskustelua. Fasilitaattori osaa auttaa, helpottaa ja tukea ryhmää dialogin synnyttämisessä, kuljettamisessa ja synteesien teossa. Fasilitaattori ohjaa ryhmää niin, että kaikki osallistujat tulevat mukaan keskusteluun. Hän onnistuu tässä esimerkiksi osallistavien, yhdessä tehtävien pikku tehtävien avulla. Tehtäviä voidaan tehdä erilaisissa toimintaympäristöissä, kasvokkain tai verkossa.

Dialogi perustuu tasavertaiseen osallistumiseen ja dialogissa osataan antaa toisille vuoro ja myös ottaa vuoro itselle. Näitä asioita joudutaan harjoittelemaan fasilitaattorin auttaessa eteenpäin. Puheenjohtajalla on tavallisessa keskustelussa tietyt tehtävät ja tietty rooli. Ne ovat usein muuta kuin dialogin idean ja hengen mukaisia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti