perjantai 21. elokuuta 2009

Onko teidän mielestänne olemassa sellaista opettamisen ja oppimisen aluetta, jossa dialogia ei voisi käyttää?

Minun on vaikea kuvitella sellaista opettamisen ja oppimisen aluetta, jossa ei voisi ollenkaan käyttää dialogia. Ja sitten on tilanteita, joissa dialogin käyminen ei hyödytä ja se olisi suorastaan väärin. Perustelen vähän käsityksiäni.

Eri tiedonalueiden opetuksessa ja oppimisessa, on sitten kyse eksaktista tai vähemmän eksaktista tiedonalueesta, dialogin paikka on eri kohdissa. Silloin kun on kyse eksaktien asioiden oppimisesta, yhteisen ymmärryksen rakentaminen on kaukaa haettua. Jokin asia vain on tai on olematta jotain. Tieto on yksiselitteinen. Heti kun tieto muuttuu moniselitteisemmäksi ja monikerroksisemmaksi, silloin dialogista on apua yhdessä ajattelemiseen ja paremman ymmärryksen synnyttämiseen.

Eksakteilla tiedonalueilla, monimutkaisen, vaikeasti ymmärrettävän asian oivaltamiseen dialogista on hyötyä. Keskustelu asiasta muiden kanssa voi auttaa. Kun muut ihmiset kertovat ymmärrystään ja sitä miten he jonkin asian tekevät, näin on useita mahdollisuuksia saada apua asian oivaltamiseen tai "saada langan päästä kiinni".

Eksakteilla tiedonalueilla voi dialogista olla paljon hyötyä tiedon soveltamisessa, siinä kuinka monilla tavoilla tai monissa paikoissa tietoa voidaan käytännössä hyödyntää. Tähän tarvitaan usein useampia aivoja ja yhdessä ajattelemista ja tekemistä.

Vähemmän eksakteilla tiedonalueilla dialogin hyötyä on vaikea ohittaa asioiden oppimisessa. Vähemmän eksaktit tiedonalueet ovat täynnä käsitteitä, joiden merkitys on laaja ja monisisältöinen. Silloin myös tiedonalueen kunnollinen oppiminen tarkoittaa, että ymmärtää esimerkiksi sen, mitä kaikkea jokin käsite asiana tarkoittaa ja mihin muihin asioihin se on yhteydessä. Monimutkaiset ja -kerroksiset asiat avautuvat aivan eri tavalla silloin, kun niistä rakennetaan ymmärrystä yhdessä. Kaikkien näkökulmat luovat kokonaiskuvaa asiasta täydemmäksi. Sama koskee myös tuon tiedon soveltamista. Kaiken kaikkiaan on ymmärrettävää, että oppimisyhteisössä käydään dialogia asioista, joiden ymmärtäminen ja osaaminen edellyttää keskustelua. Tästa sarjasta putoavat pois yksinkertaiset asiat (opiskelijaryhmäkohtaisesti arvioituina), joista keskusteleminen on turhaa.

Toiminta- ja tehtäväohjeet opettajan kannatta useinkin antaa suoraviivaisesti. Niistä keskustellaan harvemmin. Luonnollisesti voi olla tilanteita, joissa opettaja käy opiskelijoiden kanssa vielä dialogia siitä, mitä tehdään tai miten toimitaan. Jos kyseessä on suoraan turvallisuutta vaarantava tai aineellista vahinkoa aiheuttava asia, silloin dialogi jätetään ilman muuta syrjään. Kaiken kaikkiaan silloin kun ei haluta asiasta minkäänlaista keskustelua, kannattaa antaa mahdollisimman selkeät ja suorat toimintaohjeet ja pysyä niissä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti