keskiviikko 19. elokuuta 2009

Miten saada dialogi alkamaan ja kantamaan haastavassa/passiivisessa ryhmässä? Esimerkiksi toisen asteen ammatillisessa opetusryhmässä.

Haastava/passiivinen ryhmä on opettajalle mielenkiintoinen. Tällainen ryhmä koettelee opettajan ammattitaitoa kunnolla. Kiinnostavaa on, mikä on tehnyt ryhmästä haastavan/passiivisen. Opiskelijoiden toimintamallit ovat ehkä vakiintuneet pitkän ajan kuluessa. Yhtä hyvin opiskelijoiden osallistuminen voi olla kiinni taidosta ottaa heidät mukaan keskusteluun ja yhteiseen työskentelyyn. Ryhmäpaine voi olla myös aikamoinen puhumattomuuteen vaikuttava asia. Monet muut syyt ovat myös mahdollisia, kuten esimerkiksi kouluissa usein vallitseva monologinen keskustelukulttuuri. Opiskelijat ovat tottuneet siihen, että omat näkökulmat jätetään sanomatta. Näiden asioiden vuoksi opettaja joutuu tekemään työtä luonnollisen vuorovaikutuksen aikaan saamiseksi ryhmässä.

Haastavassa tai passiivisessa ryhmässä aloittaisin pienimuotoisilla tehtävillä, joilla luodaan ryhmään yhteenkuuluvuudentunnetta ja puretaan keskinäisiä jännityksiä. Kaikenlaiset pienimuotoiset, oppimistehtävän suunnassa tapahtuvat lämmittely- tai jäänsärkijäharjoitukset ovat paikallaan. Näitä harjoituksia voi kehitellä yhdistämällä dialogisia asioita konkreettiseen toimintaan. Apuna voi käyttää esineitä, piirtämistä, ihmisiä itsejään. Konkreettisten kuvailujen ja kokeilujen kautta haetaan yhdessä ajattelemista ja tekemistä. Näissä harjoituksissa syntyneistä kokemuksista keskustellaan yhdessä ja pohditaan, mitä ne tuottivat. Opiskelijoille voi olla uusi asia, että osallistumista keskusteluun halutaan toden teolla ja lisäksi ihan aitoina mukaantuloina.

Jos haluaa ohittaa lämmittelytehtävät, silloin opiskelijat ohjataan tehtäväksiannoilla tuottamaan oppimisen tavoitteen kannalta hyödyllisiä asioita yhdessä, prosessina etenevänä sarjana. Tuottaminen voidaan tehdä parin kanssa tai erikokoisissa pienryhmissä. Ryhmien kokoonpanoa kannattaa vaihdella. Näin opiskelijat oppivat työskentelemään yhdessä monenlaisten ihmisten kanssa ja samalla he valmentautuvat työelämään.

Kaikista opiskelijoiden prosessissa yhdessä tuottamista asioista keskustellaan dialogisesti. Silloin tärkeitä taitoja ovat toisen puheen sanatarkka vastaan ottaminen, toisen puheesta sanatarkasti jatkaminen ja toisen puheesta/ajatuksenkulusta avoimin kysymyksin tiedusteleminen. Näitä taitoja oletan, että myös opiskelijat haluavat vähitellen oppia opettajan johdolla. Silloin opiskelijoiden kaikenlaisten yhdessä tuottamien juttujen käsittely on jotain aivan muuta kuin perinteisten ryhmätöiden mekaaninen ja monologinen purku.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti