keskiviikko 19. elokuuta 2009

Miten luoda oppilaille valmiuksia työelämässä vaadittaville keskustelutaidoille?

Dialogi on keskustelumuoto, jota tarvittaisiin työelämässä. Dialogin osaaminen parantaisi kanssakäymistä ja yhteistyötä sekä yhteistyön tuloksia. Uusien työ- ja toimintatapojen sekä uusien "tuotteiden" synnyttämisestä tulisi dialogin avulla selkeästi jotain enemmän kuin perinteisissä keskusteluissa. Vallitsevaa työpaikkojen keskustelukulttuuria olisi siis varaa kohentaa monella tavalla.

Jos opiskelijat oppivat opettajien ja vertaisten tuella jo koulussa dialogisen keskustelun ideoita ja toimintatapoja, silloin asioita ehditään kunnolla harjoitella pitkin opiskeluaikaa. Opiskelijat (ja opettajat) saavat tällaisessa oppimisyhteisössä myös runsaasti palautetta toiminnastaan. Kehittyminen olisi aitoa ja tuloksellista juuri silloin kun niin on tarkoituskin tapahtua. Keskustelutaitojen kehittyminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti opiskelijaan ja kaikkeen siihen, mitä ja miten hän asioita tekee. Kaikkinensa on kyse koko ammatillisesta kasvusta ja kehittymisestä.

Dialogin oppimisessa on monia vaihtoehtoja. Opiskelijoiden kanssa kannattaa ottaa Dialogilla syvätehoa oppimiseen -web-palvelu käyttöön ja harjoitella keskustelemaan dialogisella tavalla, kohta kohdalta. Voi aloittaa esimerkiksi I portaan harjoituksista (ks. web-palvelusta Opas alkuun pääsyyn). Yhdellä kerralla kannattaa harjoitella yhtä osataitoa ja sitten kun sitä osataan riittävästi, siirrytään seuraavaan taitoon. On huomattava, että opettajalla itsellään täytyy olla tunne riittävästä osaamisesta (aina yksi osataito kerrallaan) alkaessaan harjoitella opiskelijoiden kanssa dialogia. Muutoin on vaikea ohjata opiskelijoiden toimintaa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelijoiden kanssa kannattaa keskustella, että kyseessä on vaativa ja samalla monipuolisesti sovellettava keskustelumuoto.

Osataitoja harjoitellaan myös yhdistämään keskusteluissa. Dialogisessa oppimisyhteisössä palaute on luonnollinen osa vuorovaikutusta. Näin jokainen saa myös tietää omasta dialogin osaamisestaan ja sen kehittämistarpeista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti