torstai 20. elokuuta 2009

Miten dialogin käyttöä opetuksessa voi pohjustaa?

Dialogin käyttö opetuksessa vaatii usein pohjustamista. Tämä koskee sekä opettajia että opiskelijoita. Meistä harva on kasvanut aikuiseksi dialogisessa ympäristössä, koska kommunikaatiokulttuurillemme on tyypillistä monologisuus.Synnynnäinen valmiutemme dialogiin on joutunut väistymään taka-alalle.

Opettajana joutuu ensin pohjustamaan omaa dialogiosaamistaan ja opettelemaan dialogin onnistumiseen vaikuttavia asioita ja toimintatapoja. Dialogiosaamisen I alueen (Dialogiin valmistava mielen tila) asioiden ja toimintatapojen työstäminen omassa keskustelutavassa on perustyötä, josta opettajana voisi ajatella olevan hyvä lähteä liikkeelle. Samanaikaisesti silloin tekee melkoista itsetuntemuksen avartamistyötä. Opiskelijoita osaa ohjata siltä pohjalta, mitä itse osaa.

Dialogisten toimintatapojen oppimisen voi aloittaa esimerkiksi palvelussa kerrotulta I portaalta (palvelussa otsikon Opas alkuun pääsyyn takana). Harjoittelet silloin opettajana tuon I portaan toimintatapoja, yhtä kerrallaan. Kun ajattelet osaavasi jokaista I portaan asiaa ja toimintatapaa riittävästi, siirry II portaalle jne. Näin saat vähitellen dialogiosaamista kunnolla haltuun.

Ohjaa opiskelijoitasi opintojakson tai opiskelun alussa dialogin käyttöön oppimistilanteiden keskusteluissa. Aloita heidän valmentamisensa pitemmissä koulutuksissa dialogiosaamisen I alueelta ja silloin yhteisöllisyyden luomisesta. Lyhytkestoisissa koulutuksissa valitse mielestäsi tärkeimmät dialogiset asiat ja toimintatavat, joihin opiskelijoita valmennat ja joilla tavoilla yhdessä asioita koulutuksessa työstetään.

Uutta tapaa keskustella oppii jo siinä, kun oppimistilanne on rakennettu "yhdessä asioiden ajattelemisen ja työstämisen idealla" ja kun opettaja koko ajan toimintaa tuolla idealla ohjaa. Uutta työskentelyä on opettajan hyvä myös perustella opiskelijoille. Näin opiskelijat saavat tuntumaa ennen kokemattomasta yhdessä tekemisestä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti