torstai 13. elokuuta 2009

Miten harhapoluille eksyneen syvädialogin voi johdattaa takaisin avainasiaan?

Miten opetuksen aikaisen, harhapoluille ajautuneen syvädialogikeskustelun voi johdattaa takaisin tärkeimpään avainasiaan, loukkaamatta viimeisiä kommentteja antaneita henkilöitä?

Syvädialogissa tulee usein esiin se, kuinka eri suunnista opiskelijat tarttuvat kyseessä olevaan asiaan. Kaikenlaista tulee siis mieleen. Sillä kaikenlaiselta kuulostavalla voi kuitenkin olla jokin yhteys keskusteltavaan asiaan. Näissä kohdissa saakin opettajana olla tarkkana, että niistä omasta mielestä asiaan kuulumattomista asioista myös tilannekohtaisesti tiedustelee opiskelijan ajattelua lisää. Siis että miten hän kytkee sanomansa asian siihen, mistä puhutaan. Meillä opettajilla on siis usein myös rajallinen näkökulma, jota opiskelijoiden esiin tuoma ajattelu voikin laajentaa tai syventää.

Jos sitten kysyt opettajana opiskelijan ajattelusta lisää ja huomaat, ettei se nyt oikein istu tähän keskusteluun, voit yrittää löytää asiayhteyden, jossa niitä tarkastellaan paremminkin ja enemmänkin. Tärkeintä on, että opiskelijan intoa ei sammuteta ja ettei tule tunnetta oman mukaantulon tarpeettomuudesta. Opettajana voit sanoa, että "hyvä näin ja katsotaas vielä tätä meidän alkukysymystä, sitä avainasiaa uudelleen".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti