torstai 20. toukokuuta 2010

Millainen tapa oppia nettitentit ovat?

"Millaista oppimista ne edistävät ja mittaavat?"

Nettitentin voi ymmärtää monella tavalla, esimerkiksi yksilöllisenä tai ryhmässä tehtävänä, erilaisilla netin foorumeilla toteutettavana. Vastaan tässä yhteydessä ryhmänäkökulmasta ja monia netin ympäristöjä ajatellen. Nettitentii voi edistää oppimista kunnollisella tehtäväasettelulla. Tehtävät ovat silloin monisyisiä ja usein avoimia muodoltaan, jolloin tarvitaan yhdessä tekemisen voimaa. Pelkkää jäljittelemistä ja kopioimista vaativaa tuskin kannattaa nettitenttinä järjestää (jos ei nyt muutenkaan). Tärkeää on siis, että opiskelijat työstävät nettitentissä jotain vaativampaa tuotosta tai ratkaisevat ongelmia tai vain osoittavat pystyvänsä yhdessä käsittelemään perusteellisemmin, esim. teoreettiseen tietoon ajattelunsa perustaen, jotain tavoitteellista asiaa. Näin yhdessä tehtäviin vastaaminen voi edistää oppimista ja tehdä siitä syväsuuntautuneempaa.

13 kommenttia:

 1. Tässä meidän opetuksessamme olen ainakin kokenut nämä ns. nettitentit hyvinkin opettavaisiksi. Olen samaa mieltä juuri tuossa, että nettitentissä opiskelijoiden pitäisi työstää jotain vaativapaa tuotosta tai ratkaista ongelmia eli joutuvat ajattelemaan asiaa ihan vaikka käytännössä. Ryhmässä asiaa pohtiessa tulee useampia näkökulmia esiin, useampia mielipiteitä ja jokainen yksilö voi oppia toisiltaan ja näin juuri edistää tätä oppimista. Yhdessä tekemisen voima korostuu. (Eija Peltonen)

  VastaaPoista
 2. Minulla on kokemusta vain yksilöllisestä nettitentistä, jossa esitettiin kysymyksiä luettavaksi annetuista materiaaleista. Mielestäni tenttikysymykset auttoivat hahmottamaan aineiston keskeisiä asiasisältöjä ja toimivat siten oppimista edistävästi. Laatimalla kysymykset omaa pohdiskelua vaativiksi yksilöllisellä nettitentillä voidaan mitata kuinka hyvin opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa. (Mai)

  VastaaPoista
 3. Nettitentit ovat toimivia ja hyviä. Ne sopivat aikuisemmille ihmisille, eivät ehkä nuorisolle. Nettitentit vaativat enemmän ihmiseltä, kuin perinteiset tentit. Nettitentit ovat laajempia ja niissä voi ajatella asioita laajemmalla perspektiivillä, kuin perinteisessä.

  VastaaPoista
 4. Nettitenttejä on todella monenlaisia. Yliopiston 4-5 tuntia kestävät nettitentit, jotka sisältävät teoreettisia pohdintoja, sopivat paremmin aikuisille. Millainen olisi nuorisolle suunnattu nettitentti? Pitääkö sen aina perustua teoreettiseen tietoon? Eikö ammatillisessa koulutuksessa pidetä käytännön taitoja teoreettista osaamista tärkeämpänä? Mari

  VastaaPoista
 5. Minäkin olen saanut hyviä kokemuksia nettitenteistä. Erityisesti aikuiset ovat antaneet hyvää palautetta niiden järjestämisestä. Suurin syy voi olla ajan säästö, jolloin aikuisopiskelijan ei välttämättä tarvitse tulla paikan päälle vaan hän voi tehdä sen kotipaikkakunnaltaan käsin ja säästää monta tuntia ajomatkoja. Uskon että hänen pitää myös jäsennellä tietoa enemmän, koska käytän laajempia tehtäviä nettikokeessa kuin perinteisesti. Myös omat kokemukset nettitentin suorittamisesta ovat olleet myönteisiä. Tässäkin varmasti on yksilöllisiä eroja.

  VastaaPoista
 6. Mielestäni nettitentit sopivat aikuisemmille opiskelijoille, joilla on todellinen halu oppia ja jotka ovat valmiita tekemään töitä oppimisensa eteen. Lisäksi nettitenteissä vaaditaan asioiden syvällisempää tiedostamista ja asioiden laajempaa ymmärtämistä ja soveltamista.
  Mietin, missä tilanteissa ja minkälaiset nettitentit sopisivat nuorisoasteelle, jotta tentit todella palvelisivat oppimista? (TN)

  VastaaPoista
 7. Meidän kurssin nettitenttityökalu ohjaavien opettajien kurssilla oli hyvä. Sai palautetta heti ja yrittää pystyi vaikka toisen kerran. Palveli ainakin omaa syväsuuntautuvaa oppimista.Nuorisoasteelle voisi kehitellä jotakin open-book tenttityyppiä, jossa haetaan tietoa ja kerrotaan asia muille. Laajempi oppiminen,soveltaminen tulisi kyseeseen ehkä jonkin projektin tai aihealuetutkimuksen kautta
  (Tuija)

  VastaaPoista
 8. Itse olen osallistunut useaan erilaiseen nettitenttiin lähinnä humanististen tieteiden osalta. Joissakin käytetään avoimia kysymyksiä, jotka vaativat asioiden soveltamista, joissakin pyydetään vastaamaan tietyssä ajassa suureen määrään kysymyksiä. Nyt, kun itse opetan paljon tietotekniikan kursseja, olen kehitellyt ideaa nettitentistä, jossa mitattaisiin opiskelijoiden ohjelmointitaitoja. Tällöin he voisivat vapaasti hakea tarvitsemiaan tietoja verkosta ja tentin sisältönä olisikin enemmänkin tiedon soveltaminen. Tämä palvelisi paremmin heidän tulevaisuuttaankin, sillä ohjelmointi on suurelta osin tiedonhakua ja ongelmanratkaisukykyä vaativaa. Yksi ongelma tässä tenttimuodossa kuitenkin on: miten estän sen, että opiskelijat jakavat koodinpätkiä toisilleen netin välityksellä? Joskus mietin sitä, että jakaisin luokalle satunnaisesti eri tehtäviä. Mutta toteutuisiko tällöin tasavertaisuus opiskelijoiden välillä? (Taru I)

  VastaaPoista
 9. Useimmat edellä kertoivat nettitentin sopivan laajoihin kokonaisuuksiin, nimenomaan aikuisille. Miksei nettitentti olisi arkipäivää myös nuorisolle ?

  Nuorille olen käyttänyt sekä monivalintaosiota, jossa näkee vastattuaan, mitkä olisivat olleet oikeat valinnat, että soveltavaa essee-osiota. Monivalintaosa testaa kätevästi vaikkapa taloustieteen erilaisten määritelmien hallintaa. Kun nuoret jo ennalta tietävät, että tämäkin osio tentissä on, he kertaavat ja omaksuvat nuo määritelmät hyvin. Soveltavat monivalintakysymykset tarkistavat ymmärryksen tason. Toisena osioina nuorille on ollut sitten joku laajempi soveltava tehtävä, ehkä joku monivalintaosion määritelmistä on nostettu teemaksi, jonka kautta tarkastellaan vaikkapa valtion tulevan vuoden budjettia. Niin nuoret kuin aikuiset pitävät tavasta toimia, kukaan ei ole enää kaivannut paperitenttejä. Tenttiä seuraava tunti on vilkas keskustelutilaisuus, jossa usein pohditaan joukolla soveltavan tehtävän erilaisia ajatuspolkuja.

  Opettajan kannalta verkkotentti on nopea tapa hoitaa opetuksen tehon mittausta, myös kesken kurssin, jos opiskelijoiden lähtötaso on kirjava ja on tarve mitata oppimista. Tätä olen käyttänyt aikuisopiskelijoilla paljon säätääkseni ryhmätyöt yms. sopivalle tasolle, kun omaksumiskykyä on testattu esim. ensimmäisen 3-4 viikon jälkeen. Opiskelijat saavat monivalintaosion oikeat vastaukset nähdäkseen heti tentin jälkeen, jolloin arvostelun periaatteet ovat läpinäkyvät, etenkin kun Moodle antaa numeron heti monivalintaosion jälkeen. Esseet ovat lukukelpoisempia kun niitä ei ole raapustettu käsin, opettajana voin antaa kullekin kätevästi yksilölliset palautteet Moodlen kautta ja tuoda soveltavan tehtävän vastauksen pääasiat kaikkien tietoon käyttäen Moodlea. Esseiden arvostelu käy nopeasti ja uusinnatkin hoituvat kätevästi, sillä verkkotenttiä on helppo versioida.

  Miksei verkkotentti siis sopisi niin nuorille kuin aikuisille? Minusta kohderyhmäksi käyvät kaikki ja arvosana ei ole tärkein tentin järjestämisen syy Itse käytän tenttiä yleensä joko opetuksen tehon mittaukseen tai vain osana arvosanaa, loput opiskelija saa esim. projektityöstä tai muusta laajemmasta selvityksestä, jossa voi osoittaa kykyään soveltaa oppimaansa laajempaan kokonaisuuteen. (Outi K)

  VastaaPoista
 10. Nettitentit ovat toimivia silloin kun niissä ei ole aikaa jossa tentti tulee suorittaa. Nettitentit vaativat opiskelialta paljon ja ovat parhaimmillaan erittäin opettavaisia kokemuksia. Aika kokeessa ei mielestäni ole toimiva ratkaisu, koska silloin opiskelia vain kopioi kirjan ja netin tekstejä, pahimmillaan edes lukematta kopioimiaan tekstejä kokonaan. Onko nettitenttien aikamääreet tarpeellisia oppimisen kannalta? (Hannu K)

  VastaaPoista
 11. Nettitentit ovat oivallin tapa tehdä rauhassa ja keskittyä tehtävään. Nettitentti sopii sellaisille opiskelijoille, jotka kokevat "normaalin tentitn" ahdistavaksi. Hyvä vaihtoehto perinteiselle tentille. (Jussi H)

  VastaaPoista
 12. Oma kokemukseni nettitentistä ope-opinnoissa oli varsin avartava. Teorian käsittelyyn tuli aivan uutta perspektiiviä erilaisella kysymyksen asettelulla, se pakotti todella pohtimaan ja muodostamaan/yhdistämään (itselle) uutta tietoa tenttiin vastatessa.

  Anne-Mari J.

  VastaaPoista
 13. Minulla on hieman erikoinen kokemus yliopisto-opintojen yhteydestä ryhmätentistä, jossa todella oli Helenan mainitsemaan yhteistyön voimaa. Tentti oli periaatteessa tavanomainen kirjatentti, mutta siihen piti vastata ryhmänä ja - apua - antaa vastaus yhtenä käsinkirjoitettuna esseevastauksena. Tehtävä oli vaativa, se edellytti ongelmanratkaisua ja kirjallisuuden sisällön monipuolista soveltamista. Kokemus on fantastinen oman ja varmasti ryhmänkin oppimisen mielessä - harvoin tulee tenttikirjan sisältö niin perinpohjaisesti mietittyä, uudelleen viritettyä ja kytkettyä ns. todellisuuteen kuin tuossa kolmetuntisessa, keskustelevassa tenttitilaisuudessa. Tietoa ja näkemystä todellakin rakenneltiin tuossa oppimistilanteessa niin että synapsit napsui :) Heikoin lenkki ja ajankäytöltään arvaamattomin osuus menetelmässä oli tuo käsinkirjoitusosuus. Sen korvaisin jollain digitaalisella esitysmuodolla, niin että keskustelu käydään vaikkapa yhteise wiki-dokumentin äärellä korjaa tuonkin puutteen. (Heljä)

  VastaaPoista