tiistai 15. joulukuuta 2009

Millaiset opetusmenetelmät olisivat dialogin käyttämiseen sopivia?

Olen miettinyt tuota opetus- /oppimismentelmäasiaa viime aikoina vähän uudella tavalla. Kun puhutaan mentelmistä, niillä tarkoitetaan usein tietynlaisia, vähän mekaanisen tuntuisia temppuja. Esimerkiksi monet vuorovaikutteiset opetusmenetelmät jäävät helposti jonkinlaiseksi opiskelijoiden "karuselliksi", joissa oppimisen tavoite ja tuloksellisuus hämärtyvät ja tulokset ovat melko pinnallisia.


Jos ajatteletkin opetusmenetelmiä enemmänkin oppimisen ja nimenomaan yhdessä oppimisen näkökulmasta, joudut opettajana miettimään opiskelijoiden työtapoja - siis millä dialogisilla työtavoilla opiskelijat pääsisivät tavoitteeseen. Näin päätyisit ehkä luomaan oppimistilanteita, joissa opiskelijat tekevät, harjoittelevat, pohtivat, rakentavat, suunnittelevat tai luovat yhdessä asioita. Silloin tehtäväksi anto toimintaketjuna voi olla yhtenä esimerkkinä seuraavanlainen.

Ensin opiskelijat ottavat pienryhmissä tai parin kanssa tuntumaa oppimisen tavoitteena olevaan asiaan ns. orientaatiotehtävänä ja silloin arkikäsitystensä perusteella ja kuvaavat /näyttävät tiettynä tuotoksena ajattelunsa tuloksia. Sen jälkeen näitä vastauksia käsitellään yhdessä suurryhmässä ja kytketään asiaan teoreettista tietoa. Tämän jälkeen opiskelijat saavat työstettäväkseen eteenpäin kokoavan "pienen teoreettisen palan", jonka sovellusta he lähtevät joko kokeilemaan tai avaamaan taas uusissa ryhmämuodostelmissa. Tämän kokeilun tai teoriatiedon soveltamisyrityksen jälkeen he saavat tehtäväkseen muotoilla avoimia kysymyksiä asioista, jotka jäivät kokeilussa tai soveltamisessa ratkaisematta. Näitä kysymyksiä voidaan työstää esim. opettajan tai toisen ryhmän kanssa ja tilanteen mukaan myös opettajan kanssa.

Ryhdy siis sisäistämään dialogisia toimintatapoja ja sen kautta pystyt rakentamaan oppijakeskeisiä ja dialogisia oppimistilanteita loputtomasti erilaisilla työtavoilla..

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti