torstai 12. marraskuuta 2009

Kuinka aikuisopiskelijoita voitaisiin parhaiten ohjata dialogiseen oppimismenetelmään?

Kuinka aikuisopiskelijoita voitaisiin parhaiten ohjata dialogisen
oppimismenetelmän pariin?

Dialoginen oppimismenetelmä on usein aikuisille vierasta, siis ohjausta siihen tarvitaan. Oppimistilanteet vaihtelevat kestoltaan. Pidemmissä koulutuksissa voi dialogiseen oppimiseen ohjata vähitellen. Se tarkoittaa, että työstetään yhdessä opiskeljoiden kanssa aina kerrallaan yhtä tiettyä dialogiin kuuluvaa asiaa tai  harjoitellaan jotain dialogista toimintatapaa. Tällainen työskentely upotetaan muun tavoitteellisen oppimisen yhteyteen, siis myös varsinaisena oppimisen kohteena. Substanssiasioiden oppiminen rakennetaan oppimistilanteisiin prosessina myös niin, että näitä substanssiasioita ihmetellään, tehdään ja tuotetaan yhdessä.

Lyhytkestoisissa koulutuksissa upotetaan dialoginen työskentely työtapoina oppimistilanteisiin sisään, siis vaikkapa esimerkiksi tunnin mittaiseen rupeamaan. Koska dialoginen oppimistilanne on yhdessä ajattelemista, tekemistä ja tuottamista, kaikki tehtävien tekemiseen ja tuotoksiin liittyvät pohdinnat ja keskustelu "kuljetetaan"  dialogisin keinoin. Näin opiskelijat saavat kokemusta dialogisesta oppimisesta. Opettajan voi olla hyvä perustella lyhytkestoisissa oppimistilanteissa menetelmien tai työskentelytapojen valintaansa, jolloin opiskelijat ymmärtävät mitä tietynlaisella työtavalla haetaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti