perjantai 4. syyskuuta 2009

Miten varmistetaan onko oppilas ymmärtänyt opetuksen ja miten päästään opetustilanteessa todelliseen syvädialogiin?

Opetuksen perillemenon varmistaminen on tärkeä asia.  Perillemenon saa parhaiten selville erilaisilla tehtävillä ja niiden yhteydessä syntyvissä keskusteluissa. Jos opettaja toimii opettajakeskeisesti, silloin on vaikeaa saada selville, miten opiskelija ymmärtää asiat. Aika opetus-/oppimistilanteissa menee siihen, kun opettaja puhuu ja selittää. Perinteisestikin opiskelijat ovat tehneet tehtäviä ja opettaja on seurannut, miten niiden tekeminen sujuu. Tilanteista on kuitenkin usein puuttunut opiskelijoiden ajattelua avaava keskustelu. Silloin keskustelussa pääpaino on siinä, mitä opiskelija kertoo ja miten hänet saa aina enemmän avaamaan ajatteluaan tai ymmärrystään - ei siis siinä miten opettaja asioista ajattelee.

Kun toimit opettajana oppijakeskeisesti, silloin tilanteet on luotu niin, että opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella keskenään ja opettajan kanssa. Kun yhdessä käsitellään sitä, mitä opiskelijat ovat työstämässä tai tekemässä tai sitä mitä he ovat saaneet aikaan, kaikilla oppimisyhteisön jäsenillä on mahdollisuus tuoda ajatteluaan esille. Tärkein opettajan taito on tiedusteleminen toisen ajatuksenkulusta puhtain avoimin kysymyksin.

Tiedusteleminen puhtain avoimin kysymyksin voi tapahtua keskusteluissa ja/tai pikkutehtävinä, joissa opiskelijat joutuvat kertomaan senhetkistä ymmärrystään. Verkkoympäristö on esimerkiksi tässä mielessä erinomainen, koska opiskelijat tekevät siellä koko ajan ymmärrystään läpinäkyväksi. Ja se kuinka läpinäkyväksi opiskelijat ajatteluaan tekevät, siihen vaikuttaa opiskelijoiden tekemien tehtävien luonne ja sisältö.

Syvädialogiin päästään opiskelijoiden kanssa järjestämällä tilanteita, joissa opiskelijoilla ja opettajalla on mahdollisuus keskusteluun hetki toisensa jälkeen. Siis että opiskelijat saavat tehdä keskenään asioita ja sitten koko ryhmässä ja opettajan kanssa. Jos opettajana olettaa, että opiskelijat lähtevät perinteisesti rakennetussa opetus-/oppimistilanteessa keskustelemaan, tulee kerta toisensa jälkeen pettymään. Jos taas aiot päästä oppimisyhteisössä syvädialogiin, silloin harjoittelet opettajana ja yhdessä opiskelijoiden kanssa dialogisen säiliön luomiseen kuuluvia asioita ja sitten niitä muita dialogiosaamisen perusasioita.

Perusasioita ovat seuraavat; olen oivaltanut symmetrisen osallistumisen idean, pysähdyt ja keskityt ottamaan vastaan toisen ajattelua, otat sanatarkasti toisen puhetta vastaan, osaat säädellä ennakkokäsitysten esiin tuomista ja syrjään vetämistä, osaat jatkaa sanatarkasti ja kaiken tämän lisäksi osaat tiedustella toisen puheesta avoimesti ja puhtaasti. Näin autat löytämään keskustelussa jatkuvasti uusia polkuja, asioiden osaamisen syventämiseksi. Vähitellen myös opiskelijasi oppivat kanssasi näitä asioita.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti