perjantai 4. syyskuuta 2009

Miten kannustetaan passiivisia opiskelijoita dialogiin?

Passiiviset opiskelijat on mielenkiintoinen ryhmä, koska siihen kuuluu monenlaisia opiskelijoita. Monet heistä ovat todellakin temperamenttityypiltään passiivisia ja vetäytyviä ja sitten on koko joukko opiskelijoita, joiden passiivisuus ei liity temperamenttiin.

Monologisessa puhekulttuurissa passivoituminen käy helposti. Ihmiset jakautuvat nimittäin tällöin helposti niihin, jotka puhuvat ja niihin jotka kuuntelevat. Asetelma voi luonnollisesti vaihdella tilanteen mukaan. Jossain ryhmässä passiivinen onkin aktiivinen ja päinvastoin. Olennaista on kuitenkin se, että osallistuminen keskusteluun ei ole symmetristä ja tasavertaista.

Koko passiivisten opiskelijoiden joukko voidaan saada osallistumaan silloin, jos oppimistilanteeseen luodaan dialoginen säiliö. Dialogisessa säiliössä osallistuminen koetaan turvalliseksi ja luottavaiseksi. Tämä saadaan aikaan yhteisöllisellä toiminnalla, jossa hetkestä toiseen tehdään toisten kanssa yhdessä, vastavuoroisesti ja toisia arvostaen ja kunnioittaen. Tämä tunne on olennainen, jos halutaan opiskelijoiden osallistuvan. Opiskelijaryhmissä on paljon suojautumista, puolustautumista, negatiivista kilpailua, olen parempi kuin muut -leikkiä ja kaikkinensa vastavuoroisuuden puutetta.

Jos haluat saada opiskelijat mukaan, järjestä heille erilaisia yhdessä tekemisen hetkiä ja pitempiä aikoja, pareja ja ryhmiä vaihdellen. Pidä yhdessä tekemistä ikään kuin itsestään selvyytenä ja ohjaa reippaasti opiskelijoita, jotka yrittävät torpata yhdessä työskentelyä, toimimaan ”uudella” tavalla. Murra opiskelijoiden keskuudessa jäätä moninaisin yhteyttä luovin tehtävin. Suunnittelet siis oppimistilanteet siten, että prosessissa opiskelijat työstävät ja tekevät yhdessä erilaisia asioita, tilanteesta toiseen, asiatavoitteen ja kokonaisvaltaisen kehittymisen suunnassa. Tällaisten oppijakeskeisten oppimisprosessien suunnittelu, kohta kohdalta opiskelijoiden ja opettajan työnä, kysyykin opettajalta osaamista, jonka voi sanoa olevan oppimisen ja opetuksen ammattilaisen eikä diletantin työtä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti