keskiviikko 12. elokuuta 2009

Miten suhtautua, jos dialogissa esiintyy manipulointia?

Dialogi poikkeaa muista keskustelumuodoista esimerkiksi siinä, että siihen ei kuulu manipulointi. Dialogi on siis muuta kuin omia tarkoitusperiä ajavaa tai valtaa käyttävää puhetta, jossa oma näkemys yritetään saada kaikkien muidenkin näkemykseksi. Keskustelija tuo kyllä omia näkemyksiään esille, mutta muussa kuin manipulointimielessä.

Dialogissa ei myöskään valita puolta ja aleta suosia joitakin mielipiteitä. Dialogissa ei asetuta puolesta tai vastaan, vaan jokaisen ajattelua kuunnellaan. Kuunteleminen on aitoa jo esimerkiksi sen vuoksi, että ymmärretään toisen puheen sisällön olevan peili omalle ajattelulle ja että kuuntelemisen seuraksena on mahdollisuus saada lisää sytykettä asian ymmärtämiseen.

Dialogissa rakennetaan yhteistä ymmärrystä, se riittää. Tällaisessa keskustelussa voidaan päätyä yhtä hyvin myös yhteisymmärrykseen. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen tarkoittaa, että jokainen keskustelija tuo yhteiseen kekoon oman näkökulmansa. Kaikkien näkökulmia pidetään tärkeänä asiasta synnytettävän kokonaiskuvan kannalta.

Dialogi on oppimistilanteissa usein päämäärähakuista.Opettaja valitsee tilanteissa, milloin hän esimerkiksi avoimin kysymyksin johdattelee opiskelijoita löytämään tarvittavia ratkaisuja asioihin. Tässä on kyse tavoitehakuisesta dialogista, jossa kuitenkin opiskelijat saatetaan ratkaisemaan pulmalliset kohdat itse. Näin opiskelijoiden ajattelu nousee kuitenkin keskiöön.Tavoitehakuisessa dialogissa keskustelulla on tavoite, johon pyritään. Ei-tavoitehakuisessa dialogissa keskustelu saa kulkea niin kuin se näyttää sillä kertaa etenevän.

Vastauksena kysymykseen "miten suhtautua..." suosittelen, että osallistujat tuovat avoimesti esiin havaintonsa manipuloinnista. Näin jokainen voi tilanteittain korjata toimintansa tarkoituksenmukaiseksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti