maanantai 24. elokuuta 2009

Miten opittavan asian käsitteiden samankaltainen ymmärtäminen voitaisiin parhaiten varmistaa?

Opittavan asian käsitteiden samankaltainen ymmärtäminen on melkoinen kysymys. Kysymyksenasettelussanne onkin tuo sana samankaltainen, joka tarkoittaa ehkä muuta kuin ihan samanlainen. Yksiselitteisten asioiden kohdalla samankaltainen ymmärrys lienee mahdollisempaa. Monimerkityksellisten asioiden samankaltainen ymmärtäminen vaikeutuu, koska jo esimerkiksi jokaisella opiskelijalla asian oppimista tukevat, asiaan kuuluvat sisäiset mallit ovat erilaiset. Kun haluaa varmistaa käsitteiden samankaltaista ymmärtämistä, se edellyttää keskustelua ja silloin keskustelua pienryhmissä ja isommissa ryhmissä. Näin asian ymmärtämistä tuetaan eri osallistujien tuomilla saman- tai erilaisilla näkökulmilla.

Opettaja rakentaa oppimistilanteet niin, että opiskelijoiden keskinäiset ja sen jälkeen yhdessä opettajan kanssa käydyt keskustelut ovat keskiössä. Näin oppimisyhteisössä jokainen pystyy muokkaamaan ajatteluaan, jotta paremmin ymmärtäisi ja osaisi.

Opiskelijoiden ajattelua avaavat tehtävät ovat siten avainasemassa, koska silloin jokainen pääsee näkemään tai kuulemaan, miten tätä asiaa voi myös ajatella tai ymmärtää ja sen mukaan tehdä. Verkkoympäristö on oivallinen opiskelijoiden ajattelun avaamispaikka ja myös mahdollisuus jokaiselle osallistujalle tutkailla erilaisuuden tuottamaa monenlaista ymmärrystä. Opiskelijoiden esiin tuoma ajattelu, erilaisina tehtävävastauksina, kun on pysyvästi muiden saatavilla vaikkapa oppimisalustalla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti