tiistai 11. elokuuta 2009

Miten johdatellaan opiskelijat käyttämään sanatarkkaa vastaan ottamista "luontevasti" ryhmäkeskusteluissa?

Sanatarkka toisen puheen vastaan ottaminen on asia, jota jokainen voi toiminnassaan kehittää. Kyseessä on harjoiteltavissa oleva taito. Kun sanatarkkaa vastaan ottamista harjoittelee tietoisesti kerta toisensa jälkeen, toiminnasta tulee vähitellen automaattista. Osaa siis automaattisesti kuunnella sanatarkasti toisen puhetta, aina silloin kun niin haluaa tehdä.

Kun on kyse taidosta, jossa useimmilla on harjoittelemista, opiskelijoita ohjataan tähän. Näin voi tehdä sen jälkeen kun on opettajana saanut riittävästi taitoa haltuun. Sanatarkan vastaan ottamisen taidon merkitystä keskustelun onnistumiselle perustellaan opiskelijoille – siis niin että on olennaista ottaa vastaan kaikki informaatio, mitä toiset kertovat. Tällä on huomattavaa merkitystä kanssakäymisen ja yhteistyön onnistumiselle ja oppimiselle.

Jotta sanatarkan vastaan ottamisen harjoitteleminen lähtisi kiinnostavasti liikkeelle, harjoittelemisen perustelemisen jälkeen, on harjoitusten syytä olla konkreettisia ja innostavia. Kytke harjoitukset opiskelijoille mielekkäisiin aiheisiin harjoitusten keskusteluteemoja valitessasi. Harjoitusesimerkki voi olla pariharjoitus, jossa parin kumpikin osapuoli on vaihdellen sanatarkasti vastaan ottajan roolissa ja kertojan roolissa. Tehtävänä on aina lauseen tai parin päästä toistaa kertojalle sanatarkasti, mitä hän sanoi ja näin osoittaa, että on kuunnellut todella hyvin. Toinen harjoitus voi olla sellainen, että kuuntelijalla on edessään tyhjä paperi, johon kuuntelija tietyillä symboleilla merkitsee toisen puheen vastaan ottamista, sitä kuinka sanatarkkaa se on. Paperille syntyvät, vastaan ottamista kuvaavat symbolit kertovat: 1) vastaan ottamisen etenemistä sana sanalta, 2) kuuntelun katkeamista hetkeksi, 3) omien ajatusten väliin puskemista tai 4) että toisen kerronnan aikana suurin osa puheesta jäi vastaan ottamatta. Kuuntelija kuvaa siis samalla kun hän kuuntelee, näillä symboleilla, paperille vastaan ottamisen sanatarkkuutta. Tavoitteena on siis ottaa vastaan kaikki toisen puhe, ja paperille syntyvä kuvaus kertoo sitten sen onnistumisesta. On vaikea sanoa, kuinka ”luontevia” tällaiset harjoitukset ovat. Käytäntö on kuitenkin osoittanut harjoitusten toimivan. Näiden esimerkkien avulla on ehkä mahdollista keksiä lisää monia uusia harjoituksia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti