maanantai 19. huhtikuuta 2010

Millaiseen opetukseen dialogimuotoinen opetus sopisi parhaiten?

Dialogimuotoinen opetus sopii mielestäni parhaiten sellaisiin tilanteisiin, joissa
- yritetään ymmärtää vaikeasti haltuun otettavia asioita
- opiskeltavat asiat ovat moniselitteisiä ja monisyisiä
- ratkaistaan vaikeita tai kompleksisia ongelmia
- oppiminen vaatii korkeampitasoista ajattelua ja työskentelyä
- pyritään saamaan kokonaisnäkemystä jostain asiasta
- opetellaan tiettyä taitoa ja sen kriittisiä oppimisen kohtia
- luodaan tai synnytetään tekijöilleen uutta
- työskennellään opiskelijoiden lähikehityksen vyöhykkeellä.

Tutkijoiden mukaan opiskelijat oppivat tehokkaammin silloin kun heidän sosiaalinen luontonsa ja tarpeensa olla yhteydessä muiden kanssa on otettu huomioon ja sitä kunnioitetaan. Dialoginen opetus ja oppiminen vastaa hyvin tähän haasteeseen.

10 kommenttia:

 1. Jotenkin tuntuu, että tuon listan jälkeen kynnys kokeilla dialogia opiskelijoiden kanssa vain kasvoi. Mietin, että mikä voisi olla sellainen helppo ja simppeli aihe, jolla sitä voisi lähteä kokeilemaan. Toiseksi mietin sitä, että entä jos se meneekin aivan metsään, esimerkiksi aihe on aivan "väärä". (Arja)

  VastaaPoista
 2. Voisin ottaa dialogimuotoisen opetuksen parhaiten mukaan ammatilliseen koulutukseen, mikä käsittää meidän alalla lähinnä teknistä osaamista, silloin kun oppilaat ovat sosiaalisesti vuorovaikutteisia tai tuntevat jo hyvin toisensa. Toinen seikka on tietysti se, että oppilaat tuntevat perusteet tietoaiheesta ja uskaltavat esimerkiksi kommentoida keskustelijoiden väitteitä tai lisätä niihin omia ajatuksiaan. Yleensä kurssien alkuvaiheessa on hyvin vaikea saada oppilaita mukaan dialogimuotoiseen opetukseen kun tietämystä aiheesta on vähän, tosin aina muutama uskalias löytyy silloinkin (markom)

  VastaaPoista
 3. Itsekin kauhistelin tuota listaa, että mihinkähän tuota nyt voisi soveltaa... Asiaa hieman pohdittuani alkoi mieleeni nousta tilanteita opetus tapahtumista, joista nyt jälkeenpäin on havaittavissa orastavia dialogin alkuja. Näissä eri tilanteissa aiheet liikkuivat lähes maan ja taivaan välillä, pääosin kuitenkin opiskeltavassa asiassa. Uskon, että noissa tilanteissa orastavan dialogin huomioiminen olisi antanut dialogille siivet ja se olisi kantanut pidemmälle. Joka tapauksessa kyseisissä mieleen nousseissa tilanteissa tapahtui selvää oppimista vaikka dialogi itse meni metsään.

  Onko sillä aiheella loppupeleissä merkitystä ja voiko opetus mennä tässä kohdin metsään? Juttua kun syntyy aiheesta kun aiheesta, kun sitä vain synnytetään. (aki)

  VastaaPoista
 4. Omat opiskelijaryhmäni paluttavat lähipäivien jälkeen oppimispäiväirjan sähköisesti Moodlen oppimisalustalle. Heillä on myös käytössään Intranetissä "turinatupa, jossa voi käydä keskustelua vapaamuotoisesti muun ryhmän kanssa. Itse jaksan aina häämmmästellä päiväkirjoja lukiessani ja kommentoidessani, kuinka hienosti ospikelijat osaavat poimia luennoista heitä askarruttavia teemoja. Osa pohtii niissä jo konkreettisa työyhteisön kehittämisideoita, osa pohtii asioita oman oppimisen ja taitojen kartuttamisen kannalta. Aikuisopiskelussa kaikki löytävät oman tapansa oppia ja ihmiset kuulevat ja näkevät niitä asioita opetettavista asioista, jotka jotenkin vahvistavat jo heidän omaa ajatustaan asiasta. Monta kertaa tuntuu uskomattolta, että kaksi eri henkilöä ovat olleet yhtäaikaa samoilla luennoilla, koska oppimispäiväkirjassa on usein hyvin erilaisia asioita. Kommentoin jokaisen muistiota, ja niissä yritän pitää yllä kehittämisen ja kiitämisen kulttuuria. (Kaarina K.)

  VastaaPoista
 5. Olen samaa mieltä edellisten kirjoittajien kanssa, että kovin vaikealta ja haasteelliselta lista vaikuttaa. Mahtaa opettaja itse sortua opetuksessaan, jos ei hallitse dialogista opetusta, mutta lähtee silti sen avulla opettamaan. Itse en ainakaan uskaltaisi ihan heti lähteä yrittämään. No alkuvaiheessahaan tässä muutoinkin vielä ollaan näiden pedagogisten opintojen kanssa.

  VastaaPoista
 6. Olen Markon kanssa samaa mieltä siitä, että varsinkin ammatillisessa opetuksessa dialogisella vuorovaikutuksella on mahdollisuus lisätä oppimista. Opiskelijoilla yhteensä valtavasti tietoa ja käytännön osaamistakin, ainakin aikuispuolella. Dialogisuudella saadaan yhteistä osaamista esiin.
  Akin kommenntti voiko opetus mennä metsään on mielestäni loistava kannustus. Jotain syntyy varmasti, eli rohkeasti keskustelemaan. (Arto)

  VastaaPoista
 7. Olen pitänyt useamman vuoden ajan harjoittelussa oleville opiskelijoille seminaaria kivun arvioinnista ja kivunhoidosta. Mielestäni dialogimuotoinen opetus soveltuisi erinomaisesti tämän aiheen opettamiseen, sillä siinä yritetään ymmärtää vaikeasti haltuun otettavia asioita, opiskeltavat asiat ovat moniselitteisiä ja monisyisiä. Monet muutkin Helenan mainitsemat asiat puoltavat dialogimuotoista opetusta, kunhan sen vain saisi haltuunsa. Opiskelijoilla on seminaariin tullessaan useimmiten teoriatietoa sekä käytännön kokemusta kivun arvioinnin toteutumisesta ja erilaisista kivunhoitomenetelmistä. Yhdessä keskustellen pyrimme syventämään kaikkien tietämystä ja osaamista tai luomaan uutta, myös minun tietämystäni. Dialogiosaamiseni on aivan lapsen kengissä, mutta olen innokas opettelemaan sitä ja muuttamaan opetusta pois minäkeskeisestä opetustavasta. Yritän lähteä etenemään vaiheittain joitakin dialogisia toimintatapoja kokeillen. Mistä asioista kannattaisi lähteä liikkeelle, kun haluaa muuttaa opetustaan dialogimuotoisemmaksi? Miten dialogimuotoinen opetus olisi yhdistettävissä muihin opetusmenetelmiin? (Marjut H)

  VastaaPoista
 8. Marko, Aki ja moni muukin nimetön ovat tyrmistyneet pitkää listaa ja sen asettamia kiviä dialogi-opettamisen polulle. Samoin kävi minulle. Toisaalta tarkempi perehtyminen dialogi-oppimiseen on saanut minut ajattelemaan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen järjestämistä hieman toisin.

  Vieraiden kielten alkeiden opetukseen, nykyisten tiukkojen periodiaikarajojen ja osaamista mittaavien testien määrittäessä oppimista, en pysty näkemään dialogiopetuksen soveltamista.

  Pirjo V.

  VastaaPoista
 9. Olen itsekin pohtinut dialogin soveltamista kaikenlaiseen opetukseen. Parhaillaan olen ATK-koulutuksessa, jossa en dialogia ole oikein havainnnut. Opetus on edennyt perinteisen kaavan mukaan, eli opettaja näyttää mallia ja oppilaat toteuttavat tämän sitten kukin tahollaan perässä. Opeteltavaa asiaa koskevaa keskinäistä vuorovaikutusta ei siis juuri ole vaikka ilmapiiri sinänsä on avoin ja rento ja opettajakin hyvä. Tänään hän totesikin pariin kertaan, että onpa täällä hiljaista pyrkin tällä varmaan tarkoituksella herättämään keskustelua. Ja syntyihän sitä, joskaan ei opeteltavasta asiasta.

  Sinänsä oppimisen suuteen ei liene valittamista kun kaikki tekevät harjoituksia keskittyneesti ja asia menee perille. Ehkä dialogi ei vain yksinkertaisesti sovellu tämän tyyppiseen aihepiiriin.(Sami P.)

  VastaaPoista
 10. Monimutkaisen aiheen opetus dialogilla on hyvä, kun opetettava aihe on kaikille uusi. Oppijat ovat silloin samalla lähtöviivalla. KAikilla on tietysti asiasta mielipiteensä mutta itse tietoa on vähän. Helpoin aihe on tetenkin kirjallisuus. Silloin jokaislla on asiasta mielipide mutta tietoa vähän. Tuskin monikaan nuorisoasteella pystyy kirjaa jäsentelemään. Samoin aineet, joidan kanssa mennään vuosikausia. Kuetn historia, uskonto.Tärkeää on mielestäni, että dialogi on mukana alusta asti. Kun ryhmän jakaa osiin ja tarpeen mukaan muuttaa kokoonpanoja, niin ulkopuolelle jääviä ja ei kiinnosta henkilöitä ei varmastikkaan ole usein. Dialogi opetus on pitkäjänteistä opetusta.
  Lyhytkoulutuksissä ja kursseissa sitä voi myös käyttää koska kursseille tullaan yleensä vapaaehtoisesti ja kaikki haluavat saada kurssista mahdollisimman paljon.HarriN

  VastaaPoista