perjantai 12. kesäkuuta 2009

Millä eri keinoilla opettaja saa opiskelijat avautumaan omien lähtöoletusten ja ennakkokäsitysten tiedostamiseen, jotta voi oppia uutta?

Opiskelijoiden, yhtä hyvin kuin opettajan, kannattaa tiedostaa, että omat lähtöolettamukset ja ennakkokäsitykset tarkoittavat kaikkia käsityksiä, mielipiteitä ja uskomuksia. Kun puhumme, kerromme yleensä senhetkisiä käsityksiämme. Kyse ei siis ole pelkästään ennakkoluuloista tai stereotypioista.
Sitten keinoista ja harjoituksista. Kannattaa ottaa huomioon, että kaikissa seuraavissa kokeiluissa harjoitellaan myös dialogista symmetrian sääntöä, vuoron ottamista ja vuoron antamista. Kaikki puhuvat ryhmässä suurin piirtein yhtä paljon ja yhtä usein. Tästä pidetään ryhmässä huolta.
Lähtöolettamusten tiedostamiseen sopii esimerkiksi seuraava harjoitus. Opiskelijoita pyydetään kirjoittamaan senhetkisiä spontaaneja käsityksiään oppimisen kohteena olevasta asiasta. Opiskelijoita pyydetään siis esimerkiksi seuraavasti: Kirjoita ylös kaikki … koskevat tämänhetkiset käsityksesi. Kirjoita muistiin jokainen vähäpätöiseltäkin tuntuva ajatus. Jatka tehtävää niin, että pyydät opiskelijoita muodostamaan kolmen - neljän henkilön ryhmät. Näissä ryhmissä opiskelijat sitten kertovat muille lähtöolettamuksiaan ja he myös keskustelevat joistakin ajatuksista. Tämä on siis tehtäväesimerkki lähtöolettamusten tiedostamiseen.
Lähtöolettamuksien tiedostamisesta jatketaan sanatarkan vastaan ottamisen, kuuntelemisen harjoittelua. Muodostetaan uudet ryhmät, joissa opiskelijat kertovat taas joitakin käsityksiään. Muiden tehtävänä on ottaa toisen kertoma informaatio sanatarkasti vastaan.
Edellistä harjoitusta voi taas jatkaa seuraavasti. Muodostetaan uudet ryhmät, joissa opiskelijat avaavat vielä käsittelemättömiä lähtöolettamuksiaan. Nyt tehtävänä on harjoitella koko ajan omien lähtöolettamusten syrjään vetämistä ja esiin tuomista. Jokainen opiskelija miettii, mihin kohtaan tuo käsityksensä ja milloin jättää sen vielä kertomatta.
Edellisten harjoitusten avulla opiskelijat tekevät tietoisesti mieleensä tilaa uudelle. Kokemus on, että "enpä sanokaan vielä tuohon kohtaan asiaani, vaan odottelen miten sitä voi vielä toisinkin ajatella". Kuuntelen tarkasti toisten ajattelua. Opiskelijat huomaavat, että asioihin on monta näkökulmaa ja niitä voi lähestyä myös monesta tulokulmasta.

2 kommenttia:

 1. Hyvää keskiviikkoiltaa,

  Oikein mielenkiintoinen kysymys, jota Helena avaakin omassa kommentissaan =).

  Haluasin rohkaista tämän harjoituksen käyttöönottamisessa kaikkia opettajia. Olen itse käyttänyt Helenan kuvaamaa menetelmää ja se on erittäin nopea, suorakin tie päästä selville opiskelijaryhmän lähtöolettamuksista. Omat harjoitukseni ovat liittyneet mm. sosiaalisen median työkaluihin ja monikulttuuriseen lähestymiseen.

  Miten sitten lähtöolettamusten selvittäminen ja tiedostaminen sopii hyvin käytännönläheisten ammattien opetustuokioihin esimerkiksi ravitsemus tai levyseppähitsaus?

  Pohdiskelee sanna

  VastaaPoista
 2. Hei Sanna!

  Näin mietin kysymystäsi.

  Ravitsemusalan asioiden oppimisen yhteyteen on omassa mielessänikin helppo keksiä lähtöolettamuksia avaavia tehtäviä esim. seuraavasti: Kirjoita käsityksesi seuraavasta asiasta
  - terveellisen aterian aineksia ovat...
  - kalan valmistamisessa on tärkeää...
  - leivän leipominen onnistuu kun...
  - kasvikset ovat...
  - ruoka-aineiden valinnassa on tärkeää ottaa huomioon...
  - minusta rasvoina kannattaa käyttää...

  Esimerkiksi tämänsuuntaisia tehtäviä kannattaa tehdä ensin yksilöpohdintoina ja kirjaamisina ja sen jälkeen keskustella pienryhmissä erilaisista lähtöolettamuksista. Ne kuvaavat siis ihmisen käsityksiä tietyllä hetkellä. Keskustelu voi muuttaa ja syventää tai avartaa käsityksiä melkoisesti.

  Levyseppähitsaus onkin sitten toinen juttu vastata kysymykseesi;-). Se johtuu omasta vähästä ymmärryksestä kyseisen ammattialan asioista. Ei siis siitä, etteikö opiskelijoiden lähtöolettamuksia tuon alan asioista voisi edellisten esimerkkien tavoin saada esiin.

  Tehtäväasettelut ovat siis sellaisia, joissa ensin sanotaan kyseisen ammattialan asia, josta opiskelijoita pyydetään kertomaan tai kirjaamaan senhetkisiä käsityksiään. Tärkeää on sitten käydä (joko opettajan kanssa, vertaisten kanssa ja vielä opettaja ja kaikki opiskelijat yhdessä) keskustelu, jonka tavoitteena on lähtöolettamusten tarkistaminen, muuttaminen, syventäminen jne.

  Lähtöolettamustehtävä kannattaisikin tehdä useamman kerran, tiettyjä asioita opiskeltaessa, aina kulloinkin vähän erilaisiin tarpeisiin prosessissa.

  Helena

  VastaaPoista