torstai 10. kesäkuuta 2010

Mitä hyötyä dialogin osaamisesta on?

Tätä kysymystä kysytään aina uudelleen. Jos vastaan aivan lyhyesti, esiin nousee seuraavat asiat. Dialogiosaamisella voi parantaa oppimista, sillä voi edistää yhteistyötä ja dialogiosaamisella voidaan lisätä ihmisten hyvinvointia sekä työssä että muilla elämän alueilla. Millaista se parantaminen, edistäminen tai lisääminen kullakin alueella on, on ennalta määrittelemätöntä. Voisi sanoa näinkin, että kannattanee kokeilla itse.

Oppia dialogia tarkoittaa oppia monitoroimaan omaa toimintaa ja oppia muokkaamaan sitä tilanteen vaatimusten mukaan. Tämä on se kynnys, joka on monelle aluksi korkea. Tiedostavasti havainnoinnissa alkuun päästyään, jokainen voi vähän kerrallaan uskaltautua katsomaan toimintatapojaan keskusteluissa avoimemmin. Silloin huomaa myös niitä korjattavia asioita, joita on syytä muokata tarkoituksenmukaisemmiksi.

8 kommenttia:

 1. Dialogiosaamisella voi mielestäni parantaa oppimista ja yhteistyötä. Dialogissa jokainen pääsee osallistumaan ja tuomaan oman näkökulmansa yhtä arvokkaana esille. Se, että dialogissa muodostetaan yhdessä yhteinen käsitys edistää oppimista sekä osallistujien hyvinvointia sillä kenenkään mielipidettä ei jätetä huomioimatta. Eija Par

  VastaaPoista
 2. Eija otit hyvin esille muutamia tärkeitä asioita, kuten sen, että jokainen voi tasavertaisesti esittää omia näkemyksiään. Dialogisen keskustelun kautta kehitetään aihetta yhdessä ja jokaisen ajattelu rakentuu paremmaksi. Dialogin osaamisen avulla on helpompi ottaa kaikki mukaan keskusteluun ja aiheen käsittelyyn. Sitä kautta kukaan ei jää ulkopuolelle. Ihmisten välinen vuorovaikutuksellisuus parantuu. Aivan kuten Helena kirjoitit, niin dialogin avulla voidaan edistää myös hyvinvointia muilla elämän osa-alueilla, ei pelkästään työssä ja projekteissa. Ihmissuhteitakin pystyy parantamaan dialogin keinoin. Millaisia muita hyötyjä arvoisat opiskelutoverini näette dialogin osaamisessa? - Marko H

  VastaaPoista
 3. Dialogiosaaminen auttaa osallistujia osallistumaan ja kaikki saavat myös äänensä kuuluviin. Dialogissa tapahtuu väistämättä oppimista, myös toisilta opitaan asioita. Tämä toki vaatii sen, että dialogi toimii eli kaikkien kommentteja ja mielipiteitä arvostetaan ja kuunnellaan. Tähän vaikuttaa myös opettajan malli suuresti. (Ville S.)

  VastaaPoista
 4. Dialogin osaaminen muillakin elämän osa-alueilla on esiarvoisen tärkeää niinkuin Marko kirjoitti. Ei riitä että osaa koulu- tai yritysmaailman dialogin hyvin jos ei esim. kotona pysty rakentavaan dialogiin perheen kanssa.-Jukkaa-

  VastaaPoista
 5. Dialogiosaamisen avulla voidaan mielestäni myös saavuttaa jotakin, joka ei ollut edes näköpiirissä tai kenenkään dialogiin osallistuvan mielessä, kun dialogia aloitettiin. Olsiko tämä sitä kuuluisaa luovuutta? Edellä kommentoitiin, että kaikkien kommentteja ja mielipiteitä pitäisi arvostaa ja kuunnella. Tämä ei mielestäni työtilanteissa läheskään aina toteudu, vaan esim. esimiesasemassa oleva saattaa "näpäyttää" jotakuta oman mielipiteen tai näkemyksen esiintuomisesta. Onko teillä muilla samansuuntaisia kokemuksia? (Jonna M.)

  VastaaPoista
 6. Haasteellisinta tässä dialogisessa keskustelussa on se, että oppi rauhassa kuuntelemaan ja ennen kaikkea kuulemaan, mitä muut kulloinkin sanovat. Usein huomaan itsessäni sen, että pohdin jo seuraavaa omaa puheenvuoroa, jolloin saatan jäädä paitsi jotakin tärkeää, jonka sen hetkinen puhuja tuo esiin. Ja mitä isompi ryhmä on, sen haasteellisemmaksi kuunteleminen ja varsinkin kuuleminen käy, sillä keskustelu etenee koko ajan ja oman ajatuksen mukaan saaminen ilman, että aiheuttaa keskustelun poukkoilua onkin vaikeaa. Ehkä tämä pohdiskelu onkin juuri sitä oman toiminnan tarkkailua, jonka avulla kehitän omia dialogisen keskustelun taitojani.

  Rakentavan dialogin käyminen kotioloissa vasta haasteellista onkin – silloin kun on sen paikka, ovat tunteet usein pinnassa ja se lisää taas sitä haastekerrointa… (Nina L)

  VastaaPoista
 7. Ninan pointti on hyvä. On vaikea keskittyä järjestelemään tärkeää sanottavaa päässään samalla kun kuuntelee. Jompi kumpi kärsii. On siis jollain tasolla valittava, miten dialogin haluaa etenevän - onko minun saatava sanoa se, mitä halusin (eli ehkäpä keskeyttää joku muu) tai kuunnella tarkkaavaisesti loppuun asti.

  Oman toiminnan tarkkailu dialogitilanteessa lisää haasteellisuutta. Kysymys lienee vähän samasta asiasta kun muusikoilla: Pitää olla hyvä soittamaan jos aikoo laulaa samalla. Eli kokemus ja toistot harjaannuttavat paremmaksi dialogiin osallistujaksi, kun oman toiminnan tarkkailu jää vähemmälle sen tullessa itselle riittävän tutuksi. Näin uskon.

  Jonnalle vastaisin, että kokemuksia on. Tällöin on luultavasti kyse itsetunnon puutteesta ja oman aseman pönkittämisestä. Valitettavasti alistaminen on joidenkin mielestä hyvää johtamista. Dialogiosaamista tarvittaisiin. (Eeva A-K)

  VastaaPoista
 8. On todella tärkeää, kuten Nina mainitsi, että osaa kuunneella ja yrittää ymmärtää mitä toiset tarkoittavat. Pitää pystyä keskittymään vain ja ainostaan keskuteluun unohtamatta omaa ajettelua.

  Kotioloissa perheen kesken hyvällä kuuntelulla voi saada monta asiaa hoidettua kuntoon. (Antti K)

  VastaaPoista